Sjöbolsområdet Ingelstad

 

Välkommen till Sjöbols Villaförenings Hemsida

 

NU ÄR DET DAGS FÖR DEFINITIV ANMÄLAN TILL SJÖBOLS 40 ÅRS FEST.

ALLA MÅSTE ANMÄLA SIG IGEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan / Kallelse till:
ÅRSMÖTE MÅNDAG 18 MARS 2019
KLOCKAN 19.00
Församlingshemmet vid skolan 1:a vån.


Årsmötesförhandlingar.
Medlemsavgift för 2020.
40 år på området det förflutit sedan de första husen byggdes.
Ska vi ha någon festlighet under året. Hur När Var.
Bestämmande av datum och ansvariga för Grill och Boulekvällen.
Finns intresse för Barn och Familjefest ? Val av ev.festkommitté.
Föreningen bjuder på lite förtäring

Har Du förslag som Du vill ta upp. Skriv ett mejl till
rogerdahlfors@yahoo.se eller lägg en lapp i lådan
Sjöbolsvägen 22.

ANMÄLAN
FÖR ATT VETA HUR MYCKET FIKA VI SKA KÖPA IN
RING Roger eller SMS:a att Ni kommer och hur många.
SENAST DEN 12 Mars Telefon 076-8387575

VÄLKOMNA

 

Dags för Medlemsavgift för 2019.


Under 2018 var medlemsantalet ungefär lika med 2017. Vi var 73 medlemmar. Det var några som flyttade, men våra nyinflyttade anslöt sig i stor utsträckning till föreningen.
Missade du betala in under 2018 och vill göra det Nu så kan Du betala dubbelt för 2019.
Medlemsavgiften är oförändrad enl. årsmötesbeslut.


Normalavgiften är 200:- /år för varje gatuadress som använder vår trädgårdscontainer och 100:- /år för dem som inte
använder containern.


Medlemsavgiften används till största del för tömning av vår trädgårdsavfallscontainer (kostar ca 970:- /gång). Resten går till Grill och Boulekvällen, förtäring och lokalhyra vid årsmötet, medlemsmöten, kopiering.
Betala in årsavgiften till Plusgiro 33548-9.
Glöm inte ange NAMN och GATUADRESS.
Skriv i fältet meddelande om Du betalar via nätet.