Villaforeningen Styrelse

Styrelsen.

Ordf. Roger Dahlfors Sjöbolsvägen 22  Telefon 30889  Mobil 076-8387575

Sekreterare.  Laila Gustavsson Sjöbolsvägen 34   Telefon  070-3507275

Kassör. Ann-Christin Ekelöv Skogsvägen 16 Telefon 0470-30332

Övriga Ledamöter:

Ros-Marie Freij ,  Rikard Svärdh, Tommy Johannesson, Patrik Strömberg, Ulrika Gustavsson,
Martin Gustavsson, Hanna Svensson, Fredrik Johansson, Christian Samuelsson

Alla medlemmar är dessutom välkomna till alla möten och träffar.